Dyrekcja szkołyDYREKTOR
KRYSTYNA ŁASOWSKA

WICEDYREKTORZY:
TOMASZ KOPYDŁOWSKI
JOLANTA TONKIEWICZ

koordynator Matury Międzynarodowej
JOLANTA PERCZAKKrzysztofKołacz
2011-10-11 23:27:12