• eTwinning - europejska współpraca szkół

eTwinning - europejska współpraca szkół



eTwinning to międzynarodowy program Unii Europejskiej oparty na partnerstwie szkół europejskich i realizowany za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT).

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria a od 2013r. także Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja.

eTwinning daje uczniom i nauczycielom ogromne możliwości nawiązywania współpracy ze szkołami z innych krajów europejskich poprzez realizację wspólnych projektów. W przeciwieństwie do innych programów europejskich cała komunikacja między szkołami partnerskimi odbywa się za pomocą internetu (programy czatowe, komunikatory internetowe, Skype, e-mail, Photoshop, Voki, Smilebox, YouTube, Movie Maker, VoiceThread, blogi i wiele innych).
Dzięki temu język i techniki cyfrowe staja się środkami do nauki, porozumiewania się, wzajemnego poznawania innych kultur, przełamywania stereotypów, a także do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Współpraca ze szkołami z innych krajów jest także dobrym sposobem przygotowywania się do życia w wielokulturowej i wielojęzycznej Europie ponieważ uczy otwartości i tolerancji, a także pomaga rozwijać sprawności językowe i umiejętności posługiwania się TIK.

"Kopernik" przyłączył się do "eTwinningowej" społeczności w 2013 roku.
Dzięki temu mamy możliwość korzystania z unikalnej platformy internetowej, gdzie zamieszczane są informacje o ciekawych projektach edukacyjnych, warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli oraz gdzie możemy włączyć się realizację wybranych projektów lub sami taki projekt przygotować i zaprosić inne szkoły europejskie do współpracy.
To wspaniały sposób na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, wspólnej nauki i zabawy.

Zdjęcie: eTwinning - europejska współpraca szkół

MonikaSzulc
2014-01-01 23:15:25