Idea Ekonomii w IB

Na czym polega ekonomia w IB

W programie Matury Międzynarodowej ekonomia jest traktowana jako nauka społeczna. Znajduje się w grupie trzeciej przedmiotów do której należą też między innymi geografia i historia.

Uczniowie którzy zdecydują się na wybór tego przedmioty poznają podstawy z czterech działów: mikroekonomii, makroekonomii, handlu międzynarodowego oraz ekonomii rozwoju.

Wybierający ten przedmiot mają okazję poznać podstawy funkcjonowania różnych modeli gospodarki z punktu widzenia konsumenta i przedsiębiorcy. Zapoznają się ze sposobami wyznaczania wskaźników makroekonomicznych państwa. Poznają zasady działania handlu międzynarodowego i funkcjonowanie międzynarodowych organizacji związanych z gospodarką. Analizują wskaźniki opisujące poziom rozwoju państw.

Każdy, kto poznał zarys ekonomii wie, że jest to nauka o zupełnie innym charakterze niż np. rachunkowość czy szeroko rozumiany marketing. Poznawanie ekonomii to analizowanie oraz przewidywanie zachowań ludzkich w określanych sytuacjach gospodarczo-ekonomicznych.

Ekonomia w programie IB jest niewątpliwie doskonałym wyborem dla osób, których interesuje współczesny świat z punktu widzenia finansów, rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju człowieka, współpracy międzynarodowej.

Kurs ten jest niewątpliwie świetnym wstępem dla osób pragnących w przyszłości studiować nie tylko kierunki ekonomiczne czy finansowe, ale także dla przyszłych prawników, politologów czy socjologów.


KrzysztofKołacz
2015-01-22 23:09:20