Przedmiotowe systemy oceniania

Obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe systemy oceniania dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w formacie PDF.

Rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowymi systemami oceniania. Oświadczenie można pobrać klikając link.

Plik do pobrania: oswiadczenie_pso_rodzice.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_niemieckiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_przyrody.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_polskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_polskiego_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_edukacji_dla_bezpieczenstwa.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wiedzy_o_kulturze.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_niemieckiego_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_hiszpanskiego_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_torii_wiedzy_tok_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_rosyjskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wychowania_fizycznego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_ekonomii_w_matematyce.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_ekonomii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wiedzy_o_spoleczenstwie.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_hiszpanskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_podstaw_przedsiebiorczosci.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_religii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wos_n_dwujezycznie.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_edukacji_kulturowo-medialnej.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii_dwujezycznej.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii_i_ewolucji_swiata.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_niemieckiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki_fiz_dla_dociekliwych.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_plastyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_muzyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_religii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wos.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_polskiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii_srodowiska.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_zajec_artystycznych.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_zajec_technicznych.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki_i_astronomia.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_hiszpanskiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki_dwujezycznej.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wychowania_fizycznego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_edukacji_dla_bezpieczenstwa.pdf

BartłomiejKaźmierczak
2016-09-12 09:30:34