Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/20191a Zalesińska Joanna

1b Iwanowska Iwona

1c Pawlicka Marzena

1d Matuszak Dominika

1e Jąder Agnieszka

1f Szerszeń Wioletta

2a Kaczmarek Marek

2b1 Pacholczyk Magdalena

2b2 Rakowska Iwona

2c Spychalska Bogna

2d Micek Natalia

2e Brambor Monika

2f Dżumaga Beata

3a Robaczyński Robert

3b1 Kaźmierska Edyta

3b2 Kucharska – Splisgart Monika

3c Borowiak Katarzyna

3d Karmińska Beata

3e Bieszczak Monika

3f Kurowska – Jankowiak Marlena

3g Tyrała - Wierucka Żanna
MarzenaMaćkowiak
2017-09-29 09:12:10