Kalendarz roku szkolnego 2017/2018Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2017r.
8:00 – rozpoczęcie roku szkolnego
dla kl. I - LO i II i III – Gim 4 – aula
9:00 – msza św.
10:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla kl. II i III – LO – aula

2. Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2017r.

3. Ferie zimowe
12-25 lutego 2018r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018r.

5. Egzamin gimnazjalny
18-20 kwietnia 2018r.

6. Zakończenie zajęć w klasach III
27 kwietnia 2018r.

7. Egzamin maturalny
- część ustna
- część pisemna
07 – 25 maja 2018r.
04 – 23 maja 2018r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca 2018r.

9. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.


MarzenaMaćkowiak
2017-09-30 10:10:21