Kalendarz roku szkolnego 2018/2019Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3 września 2018r.
9:00 – msza św.
10:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I – LO i dla klas III – Gim 4 - aula
11:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla kl. II i III – LO – aula

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2018r.

3. Ferie zimowe - 14-27 stycznia 2019r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna - 18 – 23 kwietnia 2019r.

5. Egzamin gimnazjalny - 10-12 kwietnia 2019r.

6. Zakończenie zajęć w klasach III - 26 kwietnia 2019r.

7. Egzamin maturalny
- część ustna - 06-25 maja 2019r.
- część pisemna - 06 – 23 maja 2019r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 21 czerwca 2019r.

8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.MarzenaMaćkowiak
2017-09-30 10:10:21