Numer kontaRada Rodziców II LO
Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno

90 1020 3088 0000 8102 0037 7044

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.MarzenaMaćkowiak
2016-10-04 09:36:02