Rada Rodziców 2016/2017Rada Rodziców 2016/2017

1.Mirosław Perzyński (1b2) – przewodniczący
2.Magdalena Mazur – Prus (1f, 2g) - wiceprzewodnicząca
3.Anna Czternasta (1d) - skarbnik

4.Wioletta Andrzejewska (3a)
5.Magdalena Główka (1g)
6.Agnieszka Grodzka (3b)
7.Beata Karmińska (3g)
8.Jacek Kruk (1c)
9.Aleksander Machoj (1d)
10.Izabela Mikołajczak (2a)
11.Monika Podfigurna – Musielak (1b1)
12.Barbara Poprawska (2c)
13.Maria Rajmanowska – Nowaczyk (1b1)
14.Marieta Szymkowiak (1e)MarzenaMaćkowiak
2016-10-13 10:08:49