Rada Rodziców 2017/2018Rada Rodziców 2017/2018

1. Mirosław Perzyński (2b2) – przewodniczący
2. Magdalena Mazur – Prus (2f, 3g) - wiceprzewodnicząca
3. Anna Czternasta (2d)  - skarbnik

4. Magdalena Główka (1g)
5. Jacek Kruk (2c)
6. Aleksandra Machoj (2d)
7. Izabela Mikołajczak (3a)
8. Monika Podfigurna – Musielak (1b1)
9. Maria Rajmanowska – Nowaczyk (2b1)
10. Jacek Szaferski (3f)
11. Magdalena Dokurno (1d)
12. Piotr Gościniak (1a)
13. Joanna Tonkiewicz (1f)
14. Izabela Zeinab (1e)
15. Beata Szudra (1b1)MarzenaMaćkowiak
2017-10-05 10:08:49