• Matura IB-DP 2017 - wyniki i losy absolwentów

Matura IB-DP 2017 - wyniki i losy absolwentów

Kolejny, siódmy już rocznik, może nosić dumne miano absolwentów programu Matury Międzynarodowej w leszczyńskim „Koperniku”.

Wyniki
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że, podobnie jak poprzednich sześć roczników, tegoroczni absolwenci i absolwentki klasy IB w „Koperniku” zdali Maturę Międzynarodową uzyskując średni wynik powyżej średniej światowej (32 punkty). Średnia ocena uzyskana przez rocznik matury 2017 to 5,08/7.

Studia w Polsce
Jeszcze bardziej cieszą nas wyniki rekrutacji. W październiku aż 7 osób rozpocznie studia medyczne na kierunkach lekarskim i stomatologicznym na uczelniach medycznych w Poznaniu, Katowicach i Łodzi. 4 osoby będą studiowały w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pozostali wybrali studia na: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademii Morskiej w Szczecinie, Warszawskiej Szkole Filmowej na kierunkach: prawo, weterynaria, inżynieria środowiska, nawigacja, filologia koreańska, komunikacja wizerunkowa, kreacja dźwięku, mechatronika i innych.

Studia za granicą
Spora grupa będzie też studiować poza granicami Polski – w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Na liście tegorocznych wyborów znalazły się: University of Glasgow, Newcastle University, University of Leeds, University of Washington, Pennsylvania State University i Duale Hochschule Baden-Württemberg – Mosbach na kierunkach: Chemical Engineering, Genetics, Nursing, International Relations, Media, Communication and Cultural Studies, mechatronika. Jedna osoba oczekuje na wyniki rekrutacji na uczelnię w Korei Południowej.

Oxford
Na koniec „last but not least” – Michał Jezierski jako student biologii na najlepszej uczelni świata – Oxford University w Wielkiej Brytanii. Pękamy z dumy!


Zdjęcie: Matura IB-DP 2017 - wyniki i losy absolwentów

JolantaPerczak
2017-09-08 19:08:30