Przedmiotowe systemy oceniania

Obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019.

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe systemy oceniania dla gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w formacie PDF.

Rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowymi systemami oceniania. Oświadczenie można pobrać klikając link.

Plik do pobrania: gimnazjum_aneks_do_pso_z_chemii_nauczanej_dwujezycznie.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_edb.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_iedzy_o_spoleczenstwie.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_polskiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_zajec_technicznych.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_biologii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_informatyki_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_niemieckiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_podstaw_przedsiebiorczosci_klasy_preib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_theory_of_language.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wiedzy_o_kulturze.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_matematyki_dwujezycznej.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wychowania_fizycznego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_hiszpanskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_religii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wychowania_fizycznego.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_chemii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_edukacji_dla_bezpieczenstwa.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_ekonomii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_fizyki_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_geografii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_historii_klasy_ib.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_jezyka_angielskiego.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_podstaw_przedsiebiorczosci_i_ekonomia.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_przyrody.pdf
Plik do pobrania: liceum_przedmiotowy_system_oceniania_z_wiedzy_o_spoleczenstwie.pdf
Plik do pobrania: gimnazjum_przedmiotowy_system_oceniania_z__wiedzy_o_spoleczenstwie_dwujezycznej.pdf

BartłomiejKaźmierczak
2017-09-14 00:25:39