Karta kroniki szkolnej

Wskazówki dla nauczycieli i uczniów

Prowadzeniem kroniki szkolnej zajmują się opiekunka Parlamentu Uczniowskiego, pani Monika Bieszczak, pani Agnieszka Jąder oraz pani Iwona Rakowska.
Ściśle współpracują z nami wyznaczeni uczniowie tworzący dokumentacją fotograficzną imprez szkolnych i klasowych. W latach ubiegłych byli to: Dominik Binkowski (lata 2008-2010), Aleksandra Chwat i Julia Przekwas (lata 2010-2012), Malwina Przybylska i Anna Wodyńska z klasy 3c (2012-2014). Od dwóch lat życie szkolne dokumentują Malwina Stachowiak z kl. 3a oraz Patrycja Fortecka i Eliza Jankowiak z kl. 2a. 

Podajemy wskazówki dla nauczycieli i uczniów dotyczące dokumentacji wszelkich imprez szkolnych. 1. W ciągu najpóźniej dwóch tygodni od imprezy prosimy o przekazanie karty kroniki do opiekunek Samorządu Szkolnego. Karta powinna być opracowana w estetyczny sposób i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące wydarzenia (styl dowolny, ale z zachowaniem zasad poprawności językowej). Kartę należy przesłać w formie elektronicznej na adres samorzad.kopernik.leszno@wp.pl, a do jej przygotowania można zaangażować uczniów. Jednak to nauczyciel organizator/ kierownik imprezy odpowiada za jej formę, treść i styl. 2. W załącznikach mile widziane są zdjęcia (można je dołączyć na płycie CD lub pendrivie), ulotki, broszury itp. Dokumentujemy wszelkie wycieczki, imprezy szkolne i klasowe, wyjścia lub wyjazdy do teatru, muzeum itd. Dokumentacji nie podlegają wyjścia/ wyjazdy do kina. Wszelkie pytania prosimy kierować do nauczycielek prowadzących kronikę.
Liczymy na udaną współpracę! W załączniku przykładowe karty kroniki.

Plik do pobrania: wzor_1.pdf
Plik do pobrania: wzor_2.pdf
Plik do pobrania: wzor_3.pdf

MonikaBieszczak
2012-12-10 20:05:14