• Wycieczka 1e
  • Zakończenie roku klas 3
  • Chemia
  • Narty
  • Najlepsi z najlepszych

Chemistry


Warsztaty klas akademickich z chemii
Warsztaty i wykłady klas akademickich na Wydziale Chemii UAM

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach chemii

Komputerowe modelowanie cząsteczek
Teoria VSEPR w praktyce

Miareczkowanie alkacymetryczne
czyli sprawdzanie zawartości kwasu octowego w occie

Molar volume of gas
Objętość molowa gazów

Manganowe rodoksy
Reakcje nadmanganianu potasu

Żelkowa konfiguracja elektronowa
Nauka rozpisywania konfiguracji elektronowej

Kolory jonów pierwiastków przejściowych

Termochemia
Wyznaczanie entalpii reakcji

VSEPR klasycznie
czyli modele kulkowe

VSEPR komputerowo
czyli komputerowe modelowanie cząsteczek chemicznych

Miareczkowanie alkacymetryczne
Miareczkowanie