• Najlepsi z najlepszych
  • Narty
  • Biologia
  • Biologia
  • Chemia

Chemistry


Kolory jonów pierwiastków przejściowych

Termochemia
Wyznaczanie entalpii reakcji

VSEPR klasycznie
czyli modele kulkowe

VSEPR komputerowo
czyli komputerowe modelowanie cząsteczek chemicznych

Miareczkowanie alkacymetryczne
Miareczkowanie

Neutralnie lecz gorąco

Endoenergetycznie
Energetics Lab - ciąg dalszy

Biochemia po godzinach :)

Enthalpy of reaction
Wyznaczanie entealpi reakcji wymiany Cu2+ + Zn --> Zn2+ + Cu

Wskaźniki pH
Kwasy i zasady kolorowo

Chemia doświadczalna dla uczniów szkoły podstawowej nr 7
Zajęcia doświadczalne dla małych odkrywców chemii

Modelowanie cząsteczek w 3d
Teoria VSEPR w praktyce