• Biologia
  • Zakończenie roku klas 3
  • Narty
  • Wycieczka 1e
  • Biologia

Chemistry


VSEPR klasycznie
czyli modele kulkowe

VSEPR komputerowo
czyli komputerowe modelowanie cząsteczek chemicznych

Miareczkowanie alkacymetryczne
Miareczkowanie

Neutralnie lecz gorąco

Endoenergetycznie
Energetics Lab - ciąg dalszy

Biochemia po godzinach :)

Enthalpy of reaction
Wyznaczanie entealpi reakcji wymiany Cu2+ + Zn --> Zn2+ + Cu

Wskaźniki pH
Kwasy i zasady kolorowo

Chemia doświadczalna dla uczniów szkoły podstawowej nr 7
Zajęcia doświadczalne dla małych odkrywców chemii

Modelowanie cząsteczek w 3d
Teoria VSEPR w praktyce

Pierwsze laborki 2b

Pierwsze miareczkowanie 2b