• wosp
  • Zakończenie roku klas 3
  • Narty
  • Wycieczka 1e
  • Chemia

Do pobrania


Oświadczenie rodziców o zapoznaniu z PSO
Pobierz i wydrukuj.

Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii
Pobierz i wydrukuj.

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach WDŻR
Pobierz i wydrukuj.

Zwolnienie z zajęć W-F
Długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach

Zgoda rodziców na udział w wycieczce
Pobierz i wydrukuj.

Zgoda rodziców na udział w konkursach
Pobierz i wydrukuj.

Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych
Pobierz i wydrukuj.

Karta usprawiedliwień
Pobierz i wydrukuj kartę usprawiedliwień.