• Najlepsi z najlepszych
  • Narty
  • Zakończenie roku klas 3
  • matura IB
  • Chemia

History


NA CZYM POLEGA NAUKA HISTORII W MATURZE MIĘDZYNARODOWEJ?
Historia w ‘Diploma Programme International Baccalaureate Organization’, czyli programie matury międzynarodowej, jest traktowana jako nauka badawcza, stawiająca pytania dotyczące przeszłości, lecz bez narzucania odpowiedzi. Akceptowane są różne pomysły oceniania minionych wydarzeń, pod warunkiem poparcia ich argumentami opartymi na rzetelnej wiedzy historycznej. Dlatego by zrozumieć przeszłość uczenie się historii łączy zbieranie i selekcjonowanie wiedzy, jej interpretację oraz krytyczną ocenę.

NA CZYM POLEGA PRACA BADAWCZA Z HISTORII W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ?
Każdy z uczniów decydujących się na naukę historii w programie matury międzynarodowej, poza egzaminami maturalnymi sprawdzającymi jego umiejętności i wiedzę na temat dziejów świata w XX wieku, zobowiązany jest napisać pracę badawczą ‘Internal Assessment’.

JAK WYGLĄDA HARMONOGRAM PISANIA PRACY BADAWCZEJ Z HISTORII W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ?
Każdy z uczniów decydujących się na naukę historii w programie matury międzynarodowej zobowiązany jest napisać pracę badawczą ‘Internal Assessment’.

AKCJA MALOWANIA MAP KONTUROWYCH
W ramach CAS grupa uczniów klas 2B1 i 2B2 uczących się historii w programie IB na przełomie marca i kwietnia 2018 roku zrealizowała projekt malowania map konturowych na ścianach sali 6B.

„KARBALA” I SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI MISJI STABILIZACYJNYCH
Dnia 23 września 2015 roku uczniowie Kopernika, w tym uczący się historii w programie matury międzynarodowej, wzięli udział w projekcji filmu „Karbala”, połączonej ze spotkaniem z uczestnikami polskich misji stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie.

IB NA WYKŁADZIE DR PACZOSA
Dnia 27 stycznia 2015 roku uczniowie klasy matury międzynarodowej 2B, uczestniczyli w drugiej części wykładu dr Sebastiana Paczosa z IH UAM w Poznaniu poświęconego „obliczom władzy”.

UCZNIOWIE IB NA WYKŁADZIE „OBLICZA WŁADZY”
Uczniowie klasy 2B, uczący się historii w programie matury międzynarodowej, dnia 22 stycznia 2015 roku wzięli udział w wykładzie realizowanym w ramach projektu „Uniwersytet w twojej szkole”, który w murach Kopernika wygłosił w dr Sebastian Paczos, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZMIANY W PROGRAMIE NAUCZNIA HISTORII IB
We wrześniu 2015 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, IBO wprowadza zmiany w programie nauczania historii, które znajdą odzwierciedlenie w nowej formie egzaminu maturalnego w maju 2017 roku.

EGZAMIN PRÓBNY Z HISTORII 2015
Dnia 19 stycznia 2015 roku uczennice programu IB z klasy 3B przystąpiły do pisania próbnego egzaminu maturalnego z historii.

IB NA KOLEJNYM WEBINARIUM HISTORYCZNYM
Dnia16 kwietnia 2014 roku w II LO odbył się wykład online prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka z Instytutu Historii UAM zatytułowany „Polski stalinizm”, którego wysłuchali uczniowie programu matury międzynarodowej z klasy 2B.

UCZNIOWIE IB NA WYKŁADZIE HISTORYCZNYM DR FORYCKIEGO „WERSAL JAKO LUSTRO ABSOLUTYZMU”
Dnia 18 lutego 2014 roku uczniowie klasy wstępnej oraz klasy pierwszej programu matury międzynarodowej, 1B i 2B, chcący zdawać egzamin z historii wzięli udział w wykładzie online dr hab. Macieja Foryckiego z Instytutu Historii UAM, zatytułowanym „Wersal jako lustro absolutyzmu”.

UCZNIOWIE KLASY PRE-IBE I IB NA SPOTKANIU Z PROF. ŁAZUGĄ
W czwartek 16 stycznia 2014 roku w II LO odbył się wykład profesora Waldemara Łazugi, kierownika Zakładu Kultury i Myśli Politycznej na UAM w Poznaniu, autora prac naukowych z zakresu historii XIX wieku, w którym wzięli także udział chcący zdawać maturę z historii w programie matury międzynarodowej uczniowie klasy 1B oraz przygotowujący się do egzaminów maturalnych z historii w tym programie uczniowie klasy 2B.