• Zakończenie roku klas 3
  • erazmus
  • Wycieczka 1e
  • Najlepsi z najlepszych
  • Narty

Patronat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku


Patronat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Patronat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku
Odwiedź stronę internetową instytutu.

Współpraca z ID Kórnik rozpoczęta.
Dnia 4 listopada 2013r odbyło się spotkanie uczniów IILO pod opieką mgr Żanny Tyrały-Wieruckiej oraz mgr Dominiki Borowiak z pracownikami Instytutu Dendrologii inicjujące współpracę II z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku.