• Narty
  • Wycieczka 1e
  • wosp
  • Chemia
  • Zakończenie roku klas 3

Patronat Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu


Patronat Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

Patronat Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu
Odwiedź stronę internetową instytutu

Światowy Dzień Filozofii UNESCO
Dnia 21 listopada 2013 roku odbył się wyjazd do Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. Uczennice i uczniowie z klas 1a,1b,1f,2b i 2e wzięły/li udział w dwóch wykładach dotyczących filozofii społecznej.

FILOZOFIA ZMIENIA ŚWIAT-Konferencja dla młodzieży w Instytucie Filozofii UAM W Poznaniu
We wtorek 10 kwietnia 50 osobowa grupa ( 1b, 1e, 2a, 2b, 2f ) uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu. W ramach konferencji mogliśmy wysłuchać ciekawych wykładów i wziąć czynny udział w debacie dotyczącej praw człowieka.

Światowy Dzień Filozofii
Wykłady w Instytucie Filozofii UAM

Wielobarwność filozofii
Nasi uczniowie na konferencji zorganizowanej przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu