• Najlepsi z najlepszych
  • Zakończenie roku klas 3
  • wosp
  • Wycieczka 1e
  • Chemia

Patroni i partnerzy szkoły


Współpraca z SGH

Patronat Wydziału Anglistyki UAM

Współpraca z Instytutem Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie

Patronat Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

Patronat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Patronat Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Patronat Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Patronat Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Współpraca z Instytutem Kulturoznawstwa UWr we Wrocławiu

Współpraca z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu

Współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie

Współpraca z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr

Współpraca z Wydziałem Geografii UAM w Poznaniu