• erazmus
  • Biologia
  • Wycieczka 1e
  • Chemia
  • Narty

Współpraca z Wydziałem Geografii UAM w Poznaniu


Wydział Geografii UAM w Poznaniu
Odwiedź stronę internetową wydziału.

Urban Heat Island - workshop
Z okazji Dnia Geografa 2016 gościliśmy dzisiaj na warsztatach studentów WNGiG UAM, którzy przeprowadzili warsztaty na temat miejskiej wyspy ciepła.

Global Interactions - Globalizacja, Integracja itp.
Świetny wykład prof. UAM Pawła Churskiego nt procesów zachodzących w dzisiejszym świecie dla 3bHL i 3F.

Dzień Geografa AD 2015
Podobnie jak w minionych latach nauczyciele geografii zaakcentowali ogólnopolski Dzień Geografa, który Komitet Nauk Geograficznych PAN wyznaczył na 23 kwietnia. W tym roku udało nam się zaprosić naukowców-geografów z UAM-u.

Kolejna współpraca zapoczątkowana
W poniedziałek 27 stycznia 2014 roku w naszej Szkole gościliśmy naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .